Mária Jusková

27. 5. 1916
Nitra
USA
Pseudonym:
Maruša Jusková, teta Maruša, Marína Marjorová

Životopis autora

Po maturite na učiteľskom ústave v Nitre (1936) pôsobila ako učiteľka na ľudových školách v Mojmírovciach a vo Svätom Antone. Na jar 1945 odišla do emigrácie, r. 1945 – 48 bola učiteľkou na slov. ľudovej škole v Aurolzmünsteri (Rakúsko), 1948 – 62 žila v Argentíne (Buenos Aires, San Antonio de Padua), od 1962 pôsobila v USA (Chicago, Berwyn). Po časopisecky publikovaných veršoch (Rozvoj, Živena, Kultúra, Elán, Slov. pohľady a i.). Autorka básnických zbierok Za snom šťastia (1940), Hovory duše (1992), kníh pre deti Z ríše víl (1944), ilustrovaná rozprávkova kniha Katarínka Sedembodka v dôsledku vojnových udalostí už nevyšla. V exile publikovala svoje verše časopisecky (Slov. obrana, Slovák v Amerike, Most, Literárny almanach Slováka v Amerike, Kalendár Slov. kultúrneho spolku v Argentíne a i.), kniha veršovaných rozprávok Na medzi ostala v rukopise.