Mária Klapáková

Žáner:
literárna veda

Výberová bibliografia

TATÁR, Jozef: Nová téma na správnej ceste (Kritika). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 3, s. 157 – 162. 

ŠAFRANOVÁ, Lenka: Kritika metakritiky alebo mise en abyme literárnej kritiky. In: Vertigo, rok 2021, č. 1 – 2, s. 95 – 97.