Marián Reisel

14. 6. 1951
Žáner:
editorská činnosť, poézia
Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Trenčíne (1969) študoval na Slov. vysokej škole technickej v Bratislave (nedokončil), r. 1973 – 74 na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Do r. 1988 pracoval ako samostatný vývojový pracovník v Lesoprojekte v Trenčíne, r. 1988 – 90 bol redaktorom mesačníka Dotyky, neskôr Kultúrneho života a externým redaktorom časopisov Tvorba T a Fragment K, potom pôsobil v kreatívnom… Čítať ďalej