Maroš Madačov

6. 6. 1912
Východná
—  4. 11. 1980
Ružomberok
Obč. m. Martin Števček. R. 1923 – 30 študoval na gymnáziách v Liptovskom Mikuláši a v Levoči, 1930 – 35 absolvoval teológiu v Spišskej Kapitule. Po vysviacke pôsobil od r. 1936 ako kaplán v Letanovciach, Námestove, Poprade, Hnilčíku, Kežmarku, farár v Hrabušiciach, r. 1943 – 46 konzistoriálny notár na biskupskom úrade v Spišskej Kapitule, 1946 – 53 farár v Ružomberku, od 1953 v Hubovej. Beletristickými prácami a… Čítať ďalej