Martin Hatala

26. 3. 1988
Košice
Žáner:
próza
Krajina:
Slovensko

Výberová bibliografia

BÚRY, Juraj: Svetová Plochozem po slovensky (recenzia). In: Knižná revue, roč. XXXII., č. 1, 2022, s. 13.

HOCHEL, Igor: Slovná hra – a (takmer) nič viac (Marián Hatala – Petra Štětinová Goldflamová: Dva vorvane na dne vane). Recenzia. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 7, s. 81 – 83.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 6.

-kz-: Inšpirácie brakistov. In: Knižná revue, roč. XXIV, 28. 5. 2014, č. 11, s. 4.

FERKO, Miloš: Prehliadka populárnej produkcie (Slovenská populárna próza 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 19.

HILEKOVÁ, Beata – HATALA, Marián: Ľúbostne aj ostnato (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIII, 12. 6. 2013, č. 12, s. 22 – 23.

BRÜCK, Miroslav: Marián Hatala príjemne prekvapil svojou najnovšou zbierkou intímnej lyriky ĽúbOstnato... In: Knižná revue, roč. XXIII, 12. 6. 2013, č. 12, s. 22.

-rm-: Letná čitáreň otvorená. In: Knižná revue, roč. XXIII, 29. 5. 2013, č. 11, s. 2.