Martin Hranko

4. 3. 1899
Žibritov
—  12. 4. 1940
Zvolen
Pseudonym:
Marcinek
R. 1913 – 19 študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, 1919 – 23 filozofiu, históriu a zemepis na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1924 – 25 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1923 – 24 pôsobil ako stredoškolský prof. vo Zvolene, 1924 – 25 v Bratislave, od r. 1925 opäť na gymnáziu vo Zvolene, 1940 v Zlatých Moravciach. Publikačne činný od r. 1920 ako autor úvah, čŕt a poviedok pre dospelých i detského čitateľa, knižne debutoval zbierkou humoristicko-satirických a autobiografických próz Bodliaky (1928). Jeho najrozsiahlejšie dielo -… Čítať ďalej