Martin Kasarda

26. 7. 1968
Košice
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, poézia, próza, iné

Životopis autora

Martin KASARDA (otec → Štefan Kasarda) r. 1982 – 86 študoval na gymnáziu v Košiciach, 1986 – 91 slovenčinu a občiansku náuku na Pedagogickej fakulte v Nitre, 1991 – 95 slov. literatúru a literárnu vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1990 – 93 redaktor Kultúrneho života, 1996 – 97 literárneho časopisu Dotyky, zároveň pôsobil ako kreatívny riaditeľ v oblasti reklamných agentúr, potom bol zástupcom šéfredaktora denníka Národná obroda v Bratislave. Od roku 2008 vyučuje na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy. V súčasnosti pripravuje pravidelnú mesačnú prílohu denníka SME O knihách. Autor básnickej skladby Rebeliáda (1993), prozaickej práce - postmodernistického prepisu biblického textu (azda) Posledná večera (Kultúrny život, 1991), cyklu próz Dejiny menejcennosti (1994), zbierky poviedok Polia (1999). Ako literárny kritik sa zameral na súčasnú slov. literatúru, spoluautor a spoluzostavovateľ zborníkov Fórum mladej literárnej kritiky (1992) a Fórum literárnej kritiky (1993), básnické dielo I. Laučíka, P. Repku a I. Štrpku analyzoval v monografickej práci Osamelí bežci (1996), vydal výber z diela I. Horvátha Život s Laurou (2002), spoluautor v autorskom kolektíve pod vedením A. Tušera Praktikum mediálnej tvorby (2010), autor románu o súčasnom svete médií O rozmnožovaní a iných ťažkostiach (2011) a Praktickej príručky pre profesionálov (2012). Plodný publicista, popri recenzentskej činnosti sa venuje aj širšej problematike literárneho, kultúrneho a kultúrnopolitického diania na Slovensku i v zahraničí.