Matúš Kavec

23. 9. 1898
Rajec
—  2. 6. 1980
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež, próza
R. 1910 – 16 študoval na piaristických gymnáziách v Prievidzi, Trenčíne a v Nitre. R. 1916 – 18 účastník prvej svetovej vojny, po jej skončení r. 1918 absolvoval notársky kurz v Martine, 1924 – 32 diaľkovo študoval na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a na Právnickej fakulte UK v Bratislave. R. 1919 – 24 pôsobil ako notár vo Veľkom Rovnom, 1924 – 53 pracovník Ústavu robotníckeho nemocenského poistenia v Bratislave, 1953 – 54 mzdový účtovník v Žiline, 1954 – 58 vedúci technického kabinetu Agroprojektu v Bratislave, kde žil od r. 1958… Čítať ďalej