Matúš Kučera

28. 10. 1932
Mojtín
—  15. 12. 2022
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

HOMZA, Martin: Zopár slov na cestu profesorovi Matúšovi Kučerovi od jeho žiaka (Odznelo pri poslednej rozlúčke 21. 12. 2022). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 139, 2023, č. 2, s. 138 – 140.

ZELENAYOVÁ, Eva: Hlahol zvonov pre Slovensko (Rozhovor s historikom Matúšom Kučerom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 11, s.53 – 64.

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

Redakcia: Slovenská pôvodná a prekladová tvorba (Ján Čomaj: Knieža Matúš: Rozprávanie o živote a diele profesora Matúša Kučeru a výber z jeho štúdií a článkov). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 10 – 11.

REDAKCIA: Osobnosti v knihách (Ján Čomaj: Knieža Matúš – Rozprávanie o živote a diele profesora Matúša Kučeru a výber z jeho štúdií a článkov). In: Slovensko, roč. 41, jar 2019, s. 45.

MIKOLAJ, Dušan: Knieža medzi novodobými historikmi (Ján Čomaj: Knieža Matúš. Rozprávanie o živote a diele profesora Matúša Kučeru a výber z jeho štúdií a článkov). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 12.

APFEL, Viliam: Matúš Kučera: Novoveké Slovensko. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 136 – 137.

ČOMAJ, Ján: Matúš Kučera / Novoveké Slovensko (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 117.

ČOMAJ, Ján: Celistvosť našich dejín (K okrúhlemu jubileu významného slovenského historika Matúša Kučeru). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 18. 10. 2017, č. 35 – 36, s. 8.

ŠAH: Matúš Kučera – 85 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 10, s. 156 – 157.

ČOMAJ, Ján: Príbeh o Kalendári Jána z Lefantoviec. (K 85. narodeninám profesora Matúša Kučeru). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 10, s. 72 – 80.

ČOMAJ, Ján: Dejiny ako román. Matúš Kučera: Novoveké Slovensko. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 23. 8. 2017, č. 27 – 28, s. 12.

ČOMAJ, Ján: Matúš Kučera / Stredoveké Slovensko. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 120 –  121.

APFEL, Viliam: Matúš Kučera: Stredoveké Slovensko. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 136 – 137.

MACHALA, Drahoslav – KUČERA, Matúš a Kučerová, Květa: Rozhovory ponad čas. (Dokument doby a myslenia). (Rozhovor, ktorý sa tvoril od 29. 4. 1993 – 14. 7. 1993). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 18 – 33.

APFEL, Viliam: Matúš Kučera: Dejiny sa píšu pre jestvujúcu generáciu. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 132 – 133.

APFEL, Viliam: Sedem viet o siedmich knihách. Ľubomír Feldek, Matúš Kučera, Eugen Pauliny, Pavol Žigo / Na písme zostalo. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 120 – 124.

SZABÓ, Ivan: Literatúra do každého počasia (Slovenská literatúra faktu 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 29.

URSÍNYOVÁ, Terézia – FARKAŠOVÁ, Etela – KOŠŤÁL, Anton – MRÁZ, Peter: Dialógy kultúr. (Osem storočí. Slováci a Chorváti. Historické a kultúrne vzťahy). In: Knižná revue, roč. XXIV, 25. 6. 2014, č. 13, s. 10 – 11.

BÁBIK, Ján – SZABÓ, Ivan – ČELKOVÁ, Lýdia: Osobnosti histórie. In: Knižná revue, roč. XXIV, 14. 5. 2014, č. 10, s. 20 – 21.

PETRÍKOVÁ, Martina: Na písme zostalo. Dokumenty Veľkej Moravy. (Text: Pavol Žigo, Matúš Kučera). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 1, s. 135 – 137.

SZABÓ, Ivan: Témy z histórie a spomienky (Slovenská literatúra faktu 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 29.

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách (Matúš Kučera / Môj štát, moja vlasť). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 10, s. 110.

FERKO, Miloš: Kniha o vzniku a počiatkoch štátnosti Československa (R. Letz: Slovenské dejiny IV). In: Knižná revue, roč. XXI, 27. 4. 2011, č. 9, s. 2.

BÍZIKOVÁ, Margita: Rekordná Bibliotéka. In: Knižná revue, roč. XX, 24. 11. 2010, č. 24, s. 1.

SVETOŇ, Ľuboš – KUČERA, Matúš: Dejiny sa píšu pre jestvujúcu generáciu (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 14. 9. 2010, č. 19, s. 12.

VALO, Peter: Matúš Kučera: Kráľ Svätopluk. In: Knižná revue, roč. XX, 23. 6. 2010, č. 13, s. 11.

SVETOŇ, Ľuboš: Objektívne o detstve štátu a národa (Matúš Kučera: Bratislava a starí Slováci. O počiatkoch mesta a národa). In: Knižná revue, roč. XX, 28. 4. 2010, č. 9, s. 11.

KALISKÝ-HRONSKÝ, Roman: Matúš Kučera: Slovenské dejiny I. In: Knižná revue, roč. XIX, 10. 6. 2009, č. 12, s. 3.

ŠAH: Pripomíname si: Matúš Kučera – 75. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 10, s. 158 – 159.

CHMELÁR, Eduard: Legendárna práca o Veľkej Morave (Matúš Kučera: Postavy veľkomoravskej histórie). In. Knižná revue, roč. XVI, 25 10. 2006, č. 22, s. 5.

ŠABÍK, Vincent: Novoveké Slovensko. Matúš Kučera: Novoveké Slovensko. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 11, s. 128 – 129.

NEŠTIAK, Ján: Priam dobrodružné čítanie (Matúš Kučera: Cesta dejinami – Novoveké Slovensko). In: Knižná revue, 4. 8. 2004, č. 16 – 17,  s. 5.

BODACZ, Bohuš: Najstarší slovenský kalendár. Matúš Kučera: Kalendár Jána z Lefantovie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 259 – 261.

ŠAH: Matúš Kučera – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 10, s. 157 – 158.