Michal Chudík

29. 9. 1914
Polomka-Hámor
—  24. 4. 2005
Praha (Česko)
Pseudonym:
M. Hámor
Žáner:
pre deti a mládež, próza

Životopis autora

R. 1931 študoval v Baťovej škole mladých mužov v Zlíne, 1937 absolvoval kurz Zboru finančnej stráže v Bratislave, 1951 Vysokú školu politickú Ústredného výboru KSČ v Prahe. R. 1930 – 34 robotník na viacerých miestach, 1934 – 36 vykonal základnú vojenskú službu, 1937 – 46 príslušník Zboru finančnej stráže v Bratislave, Čiernom, Staškove, Snakove, na Podbanskom, v Pribyline a v Starom Smokovci, 1946 – 48 pracovník a poslanec SNR, 1948 – 49 povereník pre výživu a zásobovanie v Bratislave, 1949 – 55 predseda Krajského národného výboru v Košiciach, 1955 – 63 povereník poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, 1955 – 56 aj podpredseda Zboru povereníkov, 1963 – 68 minister a predseda SNR v Bratislave, súčasne 1964 – 68 člen predsedníctiev Ústredného výboru KSČ a Národného zhromaždenia, 1968 – 71 riaditeľ Št. majetkov vo Vrakuni, 1971 – 76 čs. veľvyslanec v Bulharsku, 1976 – 79 na Kube a v Guayane, od r. 1979 žil na dôchodku v Prahe. Prvé poviedky a i. literárne pokusy uverejňoval v 40. rokoch časopisecky, knižne debutoval publicistickou prácou Tatranskí orli (1946). Autor zbierky poviedok Mária (1977), románov Polomy (1984), Hámornícky chlieb (1988), Žeravé dedičstvo (1991) a množstva poviedok z poľovníckeho prostredia Hora znova dýcha životom (1985). Pre detských čitateľov vydal súbor próz Silvestrovská fujavica (1978) a chlapčenský román Nezbedníci (1984).