Michal Horecký photo 1

Michal Horecký

17. 9. 1949
Cheb (Česko)
—  6. 10. 2018
Martin
Žáner:
pre deti a mládež, próza, iné, literatúra faktu

Výberová bibliografia

MIŠÁK, Peter: Ľútoriadky za Michalom Horeckým (17. 9. 1949 – 6. 10. 2018). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 133 – 134.

Autor neuved.: Michal Horecký (17. 9. 1949 Cheb, Česko – 6. 10. 2018 Martin, SR)

* 17. 9. 1949 Cheb (Česko) – † 6. 10. 2018 Martin, SR

Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/horecky-michal/

* 17. 9. 1949 Cheb (Česko) – † 6. 10. 2018 Martin, SR

Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/horecky-michal/

* 17. 9. 1949 Cheb (Česko) – † 6. 10. 2018 Martin, SR

Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/horecky-michal/

https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/horecky-michal/

ŠAH: Pripomíname si (Michal Horecký – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 158.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXI.

BEDNÁRIKOVÁ, Antonia: Nevtieravá výchova (Michal Hvorecký: Veselé rozprávky pre Betku, Kiku a iné deti). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 1. 9. 2010, č. 18, s. 5.

MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vyd. 527 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2001. VÁLEK, Igor: Literárny lexikón Žilinského samosprávneho kraja. Žilina: Knižné centrum, 2009.
http://www.spolokspisovatelov.sk/products/horecky-michal/

BÍZIKOVÁ, Margita – HORECKÝ, Michal: Búrka v hrnci kyslého mlieka (Rozhovor s riaditeľom spoločnosti Knižné centrum Žilina Michalom Horeckým). In: Knižná revue, roč. IX, 10. 11. 1999, č. 23, s. 12.