Michal Hrivnák

2. 10. 1936
Slovenský Komlóš (Maďarsko)
Žáner:
literatúra faktu, poézia, próza

Životopis autora

Michal HRIVNÁK po maturite na slov. gymnáziu v Békešskej Čabe absolvoval r. 1958 Vysoku školu pedagogickú v Segedíne. Pôsobil ako učiteľ, zástupca riaditeľa žiackeho domova v Novom Meste pod Šiatrom, referent Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku, redaktor Ľudových novín v Budapešti, bol predsedom Únie slov. spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov v zahraničí. Po antológiách Výhonky (1978) a Pramene (1981), kde publikoval spolu s ďalšími slov. prozaikmi žijúcimi v Maďarsku, sa v 80. rokoch predstavil samostatnými knihami próz V prúde času (1981), Tulipány (1986) a Nadišiel čas (1988). Vydal spomienkovú prácu László Sziklay – skutočnosť a legenda (2000).