www.noveslovo.sk

Michal Záleta

25. 1. 1947
Olejníkov
Žáner:
odborná literatúra, poézia, próza
Michal ZÁLETA v r. 1962 – 65 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Sabinove, 1965 – 70 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od 1965 pracoval vo Východoslovenských novinách, 1966 v Čs. televízii v Košiciach, 1970 – 77 redaktor Nového slova, 1977 – 81 šéfredaktor denníka Smena, 1981 – 89 vedecký pracovník v Ústave marxizmu-leninizmu Ústredného výboru KSS, 1989 – 90 šéfredaktor nakladateľstva Práca, 1990 – 97 redaktor Nedeľnej Pravdy, 1999 vydavateľstva Iris, od r. 2000 redaktor denníka Práca v Bratislave. Ako študent… Čítať ďalej