Mikuláš Lisický

9. 5. 1946
Trenčín
—  5. 8. 2008
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, prekladateľská činnosť
Stredoškolské štúdiá absolvoval v Bratislave, potom študoval na Prírodovedeckej fakulte UK (ukončil r. 1968), kde pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Katedre systematickej a ekologickej zoológie. Odborné znalosti z oblasti zoológie a ochrany prírody využil na spracovanie pútavých populárno-náučných kníh literatúry faktu, určených hlavne mladým čitateľom. Autor kníh Stretnutie v hlbinách (1974), Živá symetria (1980), Život v schránke (1990), viacerých učebníc a skrípt z odboru ekológie, ekosozológie a ochrany prírody. Z francúzštiny… Čítať ďalej