Mikuláš Nevrlý (Nevrli)

15. 11. 1916
Rostov na Done (Rusko)
—  18. 8. 2019
Pseudonym:
Koľan, Novyčenko
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, prekladateľská činnosť, iné

Životopis autora

Mikuláš Nevrlý sa narodil 15. novembra 2016 v Rostove na Done. R. 1933 sa s rodinou vrátil do ČSR. Študoval na gymnáziu v Jaroslavi (1940 maturoval), 1940 – 44 na Filozofickej fakulte Ukrajinskej univerzity v Prahe. R. 1945 – 48 prof. ruštiny na gymnáziu v Českých Budějoviciach, 1948 – 52 prednášal ruštinu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, 1952 – 56 stredoškolský prof. v Prahe, od 1956 metodik pre ukrajinské školy na Povereníctve školstva, 1963 – 76 vedecký pracovník Ústavu svetovej literatúry a jazykov a Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave. Od r. 1945 organizoval s O. Zilynským skupinu prekladateľov z ukrajinskej literatúry v Čechách, po r. 1956 koordinoval preklady ukrajinskej literatúry aj na Slovensku. Viaceré vydania doplnil štúdiami a doslovmi o ukrajinských autoroch, v zborníkoch i v časopisoch Naša veda, Slov. pohľady, Romboid, Jazykovedný časopis, Slov. reč, Slov. národopis, Slov. hudba, Dukľa, ako aj v inonárodných periodikách publikoval štúdie o čs.-ukrajinských a ukrajinsko-inonárodných literárnych vzťahoch. Vo vzťahu k Slovensku sa zaoberal najmä I. Frankom, ukrajinským a slov. romantizmom a národným obrodením. Autor monografií Bezsmertnyj Ševčenko (1954), Ukrajinská revolučná literatúra (1958), T. H. Ševčenko – revolučný básnik Ukrajiny (1960). Zostavil niekoľko výberov z tvorby ukrajinských autorov (B. I. Antonyč, D. Faľkivskyj, E. Malaňuk, O. Oles). Zostavovateľ bibliografie ukrajiník v slovenčine za roky 1945 – 64 Ukrajinica Slovaca (1965). Do ukrajinčiny preložil Dejiny Československa (1954), spoluprekladateľ a zostavovateľ Krmanovho Itineraria (1999).