Milan Zemko photo 1

Milan Zemko

7. 7. 1944
Čierny Balog
—  13. 9. 2013
Bratislava
Žáner:
esej, odborná literatúra

Výberová bibliografia

KAMENEC, Ivan: Milan Zermko bol moderný slovenský intelektuál. (Štátne vyznamenania - prvé za prezidenta Andreja Kisku.) In: Sme, roč. 23, 14. 1. 2015, č. 10, s. 2.
http://www.sme.sk/c/7587984/varga-vilikovsky-zemko-prezident-kiska-udelil-svoje-prve-vyznamenania.html

PACHEROVÁ, Sona – BALÁŽOVÁ, Daniela: Historik Zemko dostal štátne vyznamenanie in memoriam. Pravda, roč. XXV, 14. 1. 2015, č. 10, s. 3.

ČELKOVÁ, Lýdia – ZEMKO, Milan: Tvoriví a činorodí (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIV, 17. 3. 2004, č. 6, s. 8.

ČELKOVÁ, Lýdia – ZEMKO, Milan: Podnietiť záujem o vedu a jej osobnosti (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XII, 20. 3. 2002, č. 6, s. 8.