Foto © Pavel Kastl

Miloš Herko

26. 1. 1958
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež, próza, iné, populárne žánre
Miloš HERKO v rokoch 1973 – 1977 študoval na gymnáziu v Bratislave, kde 1977 – 81 absolvoval prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte UK. R. 1982 – 89 pôsobil ako jazykový redaktor vo vydavateľstve Smena a pracovník propagačného oddelenia vydavateľstva Slovenský spisovateľ v Bratislave, 1989 emigroval do Francúzska, 1989 – 1990 žil v Paríži, 1990 sa vysťahoval do USA, napokon súdny tlmočník v Bostone (štat Massachusetts). Prvé poviedky, literárne kritiky, publicistické príspevky a preklady uverejnil v časopise Dotyky, neskôr v Romboide a… Čítať ďalej