Miroslav Janek

18. 6. 1933
Liptovský Mikuláš - Palúdzka
Pseudonym:
Sveťo Mirov, Peter Poludnica
R. 1943 – 51 absolvoval gymnázium v Liptovskom Mikuláši, 1951 – 56 slovenčinu a vedu o literatúre na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK, štúdiá na Právnickej fakulte UK a na Fakulte obchodu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave nedokončil. R. 1954 tlačový referent Zväzu slov. spisovateľov, redaktor časopisov Život (1955 – 60) a Kultúrny život (1961 – 63) v Bratislave, časopisu MY (1964 – 66) v Prahe, r. 1967 – 69 zástupca šéfredaktora… Čítať ďalej