Miroslav Pius

16. 2. 1942
Nová Ves nad Žitavou
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza
Brat → Pavol Stanislav. Miroslav PIUS r. 1956 – 60 študoval na pedagogickej škole v Leviciach, 1963 – 68 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ v Starom Tekove, r. 1968 – 70 literárny redaktor Čs. rozhlasu, 1970 – 71 metodik Osvetového ústavu v Bratislave, 1971 – 76 pedagóg na gymnáziu v Modre, 1976 – 77  redaktor Bojovníka, 1977 – 78 odborný pracovník Encyklopedického ústavu SAV, 1978 – 83 metodik Obvodného kultúrneho a spoločenského strediska, 1983 – 85 referent náboru Chemických závodov Juraja Dimitrova,… Čítať ďalej