Foto www.staralubovna.sk

Monika Tančáková

29. 1. 1950
Krompachy
Žáner:
odborná literatúra, poézia, próza
Monika TANČÁKOVÁ r. 1969 absolvovala Strednú priemyselnú školu textilnú a papiernícku v Ružomberku, kde na jej básnický talent vplýval prof. V. Uhlár. Po štúdiách pôsobila ako vychovávateľka na Strednom odbornom učilišti strojárskom v Starej Ľubovni. Od r. 1987 publikovala prózy, básne a aforizmy v novinách a časopisoch (Diecézny hlas, Ľubovnianske noviny, Katolícke noviny, Národná osveta, Slovo a i.). Knižne debutovala zbierkou básní Jarčeky nehy (1992), po nej nasledovali zbierky osobne a duchovne ladenej poézie a próz s kresťanskou tematikou Dobre mi… Čítať ďalej