Móric Mittelmann Dedinský

23. 9. 1914
Žbince
—  6. 5. 1989
Bratislava
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, poézia

Výberová bibliografia

ŠAKOVÁ, Jaroslava: Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 108 –118.

GAJDOŠ, Martin: V džungli spomienok (Móric Mittlemann-Dedinský: Na chrbte tigra). In: Knižná revue, roč. XI, 13. 6. 2001, č. 12,  s. 5.