Ondrej Mrlian

5. 4. 1921
Hybe
—  20. 6. 1973
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť
Do r. 1941 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1941 – 45 na Ev. teologickej fakulte, 1945 – 49 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po r. 1947 bol pracovníkom vydavateľského odboru Povereníctva informácií, neskôr Povereníctva školstva a kultúry, od 1957 redaktorom a šéfredaktorom vydavateľstva Tatran v Bratislave. Napísal monografiu o J. M. Hurbanovi (1959) a literárnohistorickú štúdiu o M. Dohnánym (1958), bol editorom spisov J. M. Hurbana a F. M. Dostojevského, r. 1957 – 70 redigoval Hviezdoslavovu knižnicu. Prekladal z francúzštiny… Čítať ďalej