Pavel Rozkoš

1. 1. 1937
Nadlak (Rumunsko)
Pseudonym:
Peter Kratochvíľa
Žáner:
literárna veda, prekladateľská činnosť, próza, iné
Pavel ROZKOŠ v r. 1955 absolvoval slov. pedagogickú školu v Nadlaku, 1955 – 59 študoval ruštinu, literatúru a slavistiku na univerzite v Kluži. Po štúdiách pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na filozofickej fakulte univerzity v Temešvári, kde bol súčasne vedeckým pracovníkom filiálky Rumunskej akadémie vied. Venoval sa folkloristickému a jazykovednému bádaniu, prozaickej a prekladateľskej tvorbe. Znalec slovenčiny a nárečí slov. enkláv v Rumunsku. R. 1973 obhájil doktorskú dizertáciu Nárečie a folklór Slovákov v Mokrej, Cipáre, Breskovci a Téši. Autor… Čítať ďalej