Pavel Rozkoš

1. 1. 1937
Nadlak (Rumunsko)
Pseudonym:
Peter Kratochvíľa
R. 1955 absolvoval slov. pedagogickú školu v Nadlaku, 1955 – 59 študoval ruštinu, literatúru a slavistiku na univerzite v Kluži. Po štúdiách pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na filozofickej fakulte univerzity v Temešvári, kde bol súčasne vedeckým pracovníkom filiálky Rumunskej akadémie vied. Venoval sa folkloristickému a jazykovednému bádaniu, prozaickej a prekladateľskej tvorbe. Znalec slovenčiny a nárečí slov.… Čítať ďalej