Peter Bičkoš

1. 6. 1911
Krásna nad Hornádom
—  31. 3. 2001
Žilina
Peter Bičkoš r. 1930 maturoval na obchodnej akadémii v Košiciach. Po štúdiách pracoval r. 1930 – 31 ako notársky pomocník v Herľanoch, 1931 – 33 vojenská prezenčná služba, 1933 – 35 pôsobil ako bankový úradník Roľníckej vzájomnej pokladnice v Kráľovskom Chlmci, od 1936 pracoval v bankových inštitúciách v Prahe, Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove, Žiline a i., od 1976 žil na dôchodku v Žiline. Už počas… Čítať ďalej