Peter Bulík

13. 1. 1958
Bánovce nad Bebravou
Peter Bulík študoval na Vojenskom gymnáziu Jana Žižku v Moravskej Třebovej, 1976 – 77 na gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou, 1977 – 83 slovenčinu a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Po štúdiách nastúpil za učiteľa na Strednom odbornom učilišti strojárskom v Bánovciach nad Bebravou, od 1994 jeho riaditeľ. Autor prózy Nôž (1994), zbierky piatich próz Hurá, zomrelo sa! (1997).   Čítať ďalej