Peter Hotra

23. 9. 1966
Žáner:
poézia, próza

Výberová bibliografia

HOCHEL, Igor: Originálne blúdenie našou dobou (recenzia na knihu Blúdenie telom). In: Romboid, roč. LVIII, 2023, dvojčíslo 5 – 6, s. 132 – 134.

ŠÍPKOVÁ, Ružena: Stonky bambusu na brehu Hrona (recenzia). In: Knižná revue, roč. XXXII., č. 5, 2022, s. 15.

KOPCSAYOVÁ, Iris: Peter Hotra: Pri písaní zväčša ležím (rozhovor). In: Rozum, roč. IV., 2022, č. 6 – 7, s. 20 – 23.

KLUS, Jaroslav: Peter Hotra: Banality. In: Dotyky, roč. XXXI, 2019, č. 1, s. 58 – 59.