Peter Kompiš

21. 5. 1886
Martin
—  12. 7. 1945
Praha (Česko)
Pseudonym:
Čamburský, Jarabinský, Jarabúrsky, Ľubický, Malatínsky, Maurice Geléotti, Podolský Slovák, Smutnohájsky, Smutnohorský
Žáner:
dráma, literárna veda, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika
R. 1900 – 05 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a v Místku. R. 1906 – 07 pracovník nakladateľstva J. Ottu v Prahe, 1907 kníhkupectva F. Volckmara v Lipsku, 1908 – 14 samostatný kníhkupec v Martine, kde 1910 – 14 vydával a redigoval Kupecké, priemyselné a hospodárske noviny. R. 1914 – 17 účastník prvej svetovej vojny, 1917 sa zo srbského frontu vrátil chorý. R. 1917 – 18 pôsobil ako úradník Úvernej banky v Ružomberku, 1918 – 19 redaktor Slov. týždenníka v Budapešti, 1919 – 32 vedúci redaktor slov. rubriky novín Venkov v… Čítať ďalej