Peter Kompiš

21. 5. 1886
Martin
—  12. 7. 1945
Praha (Česko)
Pseudonym:
Čamburský, Jarabinský, Jarabúrsky, Ľubický, Malatínsky, Maurice Geléotti, Podolský Slovák, Smutnohájsky, Smutnohorský
Žáner:
dráma, literárna veda, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika

Životopis autora

R. 1900 – 05 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a v Místku. R. 1906 – 07 pracovník nakladateľstva J. Ottu v Prahe, 1907 kníhkupectva F. Volckmara v Lipsku, 1908 – 14 samostatný kníhkupec v Martine, kde 1910 – 14 vydával a redigoval Kupecké, priemyselné a hospodárske noviny. R. 1914 – 17 účastník prvej svetovej vojny, 1917 sa zo srbského frontu vrátil chorý. R. 1917 – 18 pôsobil ako úradník Úvernej banky v Ružomberku, 1918 – 19 redaktor Slov. týždenníka v Budapešti, 1919 – 32 vedúci redaktor slov. rubriky novín Venkov v Prahe, kde od r. 1932 bol voľným novinárom a spisovateľom. Básne a prozaické práce publikoval od r. 1902 časopisecky, knižne ako výbery z celoživotného básnického diela vydal zbierky Zlaté lísťa (1925) a Stroskotanec sférických letov (1927). Autor ľudovýchovne zameranej prózy Návštevou u priateľa (1909), memoárov Na slovenském bojišti (1920), románov Bankrot (1922) a Osloboditeľ (1927) - o M. Hodžovi; zbierok poviedok a humoresiek Slovenské rozprávky (so sestrou Elenou Petrovskou, 1918), Sokyne (1925), Starý ženích a iné rozprávky (1926), Stoličný bál (1931), Krásna Gerta (1936), románu Cesta do kriminálu (1926), dobrodružných románov z juhoamerického a českého prostredia Lovec jaguárov (1926), Bludná púť veľkého čarodeja (1929), Zelený mlyn (1934). V dráme spracuval pseudoorientálne a folklórne motívy, knižne vydal veršovanú hru Vohľady ispahanského emira Mehemeta (1908), podľa O. Schmelzera napísal ďalšiu alegorickú orientálnu grotesku Istafa Beg alebo Nevýskaj, kým si nepreskočil (1910), slov. ľudové rozprávky zdramatizoval v hrách Popelvár (1923) a Pamodaj šťastia, lavička (1936). V publicistike sa prezentoval viacerými brožúrami, ale väčší význam ma dejepisná praca Slovenské povstanie r. 1848 – 49 (s E. Petrovskou, 1924), z oblasti literatúry a kultúry štúdia Slovenská spisba umelecká vo svetle ideí (1931).