Peter Petro

17. 8. 1946
Bratislava
Žáner:
literárna veda, próza

Životopis autora

V r. 1965 – 68 študoval angličtinu a španielčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V r. 1968 emigroval do Kanady, kde potom dokončil štúdium literárnej komparatistiky na Albertskej univerzite (1978); je bývalým bubeníkom a textárom skupiny Deža Ursinyho The Beatmen. V súčasnosti je prof. na Katedre slavistiky Univerzity Britskej Kolumbie vo Vancouvri. Autor anglicky napísaných Dejín slovenskej literatúry (1996), ktoré vyšli v Kanade. Do angličtiny preložil knihy D. Tatarku Démon súhlasu, Martina Šimečku Džin, P. Pištanka Rivers of Babylon 1-3. Venuje sa aj prozaickej tvorbe.