Peter Telúch

25. 3. 1943
Dolný Kubín
—  1. 7. 2020
Bratislava
Žáner:
poézia, iné
Peter Telúch študoval v rokoch 1969 – 1973 na Strednej priemyselnej škole grafickej v Bratislave. V rokoch 1961 – 1965 bol robotníkom v národnom podniku Poľana v Lučenci, 1966 – 1973 skladníkom v Univerzitnej knižnici, 1973 – 1976 odborným referentom v Dome techniky, 1976 – 1996 samostatným pracovníkom v Ústrednej knižnici SAV, 1996 – 1999 samostatným referentom v Národnom literárnom centre v Bratislave, a od roku 1999 v slobodnom povolaní. Časopisecky sa uviedol v Mladej tvorbe a v Novom slove mladých. Čítať ďalej