Peter Telúch

25. 3. 1943
Dolný Kubín
Peter TELÚCH v r. 1969 – 73 študoval na Strednej priemyselnej škole grafickej v Bratislave. R. 1961 – 65 robotník v národnom podniku Poľana v Lučenci, 1966 – 73 skladník v Univ.  knižnici, 1973 – 76 odborný referent v Dome techniky, 1976 – 96 samostatný pracovník v Ústrednej knižnici SAV, 1996 – 99 samostatný referent v Národnom literárnom centre v Bratislave, od 1999 v slobodnom povolaní. Časopisecky sa uviedol v Mladej tvorbe a v Novom slove… Čítať ďalej