Peter Zván

1. 11. 1897
Nová Baňa
—  4. 9. 1977
Bratislava
Pseudonym:
Ervín Podhorský, Peter Zván
Žáner:
próza
Vlastné meno:
Ervín Holéczy
Peter ZVÁN, obč. m. Ervín Holéczy. Manželka → Elena Holéczyová. R. 1907 – 15 študoval na gymnáziu v Ružomberku, 1915 – 18 na ev. teologických akadémiách v Bratislave a v Šoprone, 1918 na Filozofickej fakulte Alžbetínskej univerzity v Bratislave, 1918 – 21 na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1921 – 24 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. R. 1924 – 29 asistent na Chirurgickej klinike v Bratislave, 1929 – 45 riaditeľ Mestskej nemocnice v Brezne, od r. 1945 opäť pôsobil v Bratislave, kde 1945 – 50 bol riaditeľom Ev. nemocnice, 1950 – 60… Čítať ďalej