Peter Zvon

9. 1. 1913
Chrudim (Česko)
—  19. 10. 1942
Bratislava
Pseudonym:
Juraj Valach
Žáner:
dráma, odborná literatúra

Životopis autora

Peter ZVON, občianske meno Vladimír Sýkora. Študoval na gymnáziu v Bratislave, r. 1932 maturoval v Zlatých Moravciach, právo študoval na Karlovej univerzite v Prahe, dokončil na UK v Bratislave (1939). Od 1939 bankový úradník v Bratislave. Počas pražských štúdií sa zoznámil s divadlom, tu napísal aj svoju dramatickú prvotinu, ktorá sa nezachovala. Autor hry Tanec nad plačom (1943), komédie Vzdialená zem (1942), ktorá zostala v rukopisnej pozostalosti. Hru Tanec nad plačom použil hudobný skladateľ B. Urbanec ako podklad pre libreto svojej rovnomennej opery (1979). Svoje kriticke referáty uverejňoval v Eláne (1940 –1942), zameral sa najmä na hercov staršej generácie a ovplyvňoval nimi mladú generáciu. Vyšli knižne pod názvom Divadelné články a kritiky (1948).