Radislav Kendera

16. 11. 1962
Ružomberok
Žáner:
literatúra faktu, poézia

Výberová bibliografia

Ružomberský, R. A.: Historici v Rendezvous pod schodmi. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 12. 2. 2020, č. 5 – 6, s. 15.

ŠAH: Radislav Kendera – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 159 –160.