Richard Kitta

20. 1. 1979
Košice
Žáner:
poézia

Výberová bibliografia

GAVURA, Ján: Rozhovor Jána Gavuru s Richardom Kittom. In: Vertigo, 2021, č. 3, s. 2 – 5.

ŠAFRANOVÁ, Lenka – KITTA, Richard: 9 otázok na tému: video poézia. Rozhovor Lenky Šafranovej s Richardom Kittom, umeleckým riaditeľom galérie nových umení DIG gallery. In: Vertigo, 2014, č. 2, s. 31 – 34.

-r- – KITTA, Richard: Dobrý časopis vzniká neustále. Nový umelecký časopis ENTER predstavuje jeho šéfredaktor Richard Kitta (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 14. 9. 2010, č. 19, s. 10.

BRENKUS, Radovan: O nepriamych dôkazoch duše (Richard Kitta: Vynález dúhy). In: Knižná revue, roč. XVII, 14. 3. 2007, č. 6, s. 5.

BRENKUS, Radovan: Studený drink v horúčavách. Richard Kitta: Zem tajných obojživelníkov (básne v p(r)óze. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 2, s. 114 – 115.

HOCHEL, Igor (v RAK-u 5/2005): Richard Kitta: Zem tajných obojživelníkov. In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. VI.

HOCHEL, Igor: Malé osvieženie lyrickej scény. (Zem tajných obojživelníkov. Recenzia). In: RAK, roč. X., 2005, č. 5, s. 46 a 48.

TOMÁŠ, Radoslav: Pretvárať dušu obrazmi sveta (Richard Kitta: Zem tajných obojživelníkov). In: Knižná revue, roč. XIV, 24. 11. 2004, č. 24, s. 5.