Roman Olekšák

Poprad
Žáner:
dráma, próza, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

ŤAPAJNOVÁ, Eva: Hra s duchom doby (Roman Olekšák: Smajlíci). In: Knižná revue, roč. XVI, 22. 11. 2006, č. 24, s. 5.