Samuel Čelovský

21. 7. 1950
Kulpín (Srbsko)
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, poézia, próza
Samuel Čelovský sa narodil 21. 7. 1950 v srbskom Kulpíne. Študoval na slovenskom gymnáziu v Báčskom Petrovci, potom históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1974. Po absolvovaní ďalšieho postgraduálneho štúdia od roku 1977 pôsobil  ako asistent, v roku 1985 – 1991 vedecký pracovník, doc. a od roku 1997 prof. na Filozofickej fakulte v Novom Sade, kde prednáša dejiny slovenského národa a kultúrne dejiny vojvodinských Slovákov. Stály spolupracovník a začas redaktor periodík Nový život, Dolnozemský Slovak, Zborník Spolku… Čítať ďalej