Samuel Čelovský

21. 7. 1950
Kulpín (Srbsko)
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, poézia
Samuel Čelovský sa narodil 21. 7. 1950 v srbskom Kulpíne. Študoval na slov. gymnáziu v Báčskom Petrovci, potom históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ktorú ukončil r. 1974. Po absolvovaní ďalšieho postgraduálneho štúdia od r. 1977 pôsobil  ako asistent, v r. 1985 – 91 vedecký pracovník, doc. a od r. 1997 prof. na Filozofickej fakulte v Novom Sade, kde prednáša dejiny slov. národa a kultúrne dejiny vojvodinských Slovákov.… Čítať ďalej