Stanislav Dusík

Žáner:
próza

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Stano Dusík vo večnosti. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 3, s. 140 – 141.

SERVÁTKA, Marián: Ocenili ho aj veľké národy a kultúry. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 15. 1. 2020, č. 1 – 2, s. 14.

SUCHÁ, Daniela: Namaľoval tajomstvo Turínskeho plátna (Maestro Stanislav Dusík, veľký slovenský exilový výtvarník a spisovateľ, odišiel do večnosti. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 15. 1. 2020, č. 1 – 2, s. 14.