Štefan Cifra

22. 8. 1960
Nitra
Žáner:
editorská činnosť, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia

Životopis autora

Štefan CIFRA sa narodil 22. 8. 1960 v Nitre. V r. 1975 – 1979 študoval na SPŠS v Bánovciach n. B., SPŠ v Komárne, r. 1979 – 1981 na SjF SVŠT v Bratislave. Pracoval ako archivár v Slovenskom filmovom archíve (1981) a vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ (1984 – 1990). Diaľkovo študoval na FiF UK (1987 – 1989). Bol tlačovým tajomníkom ObNV Bratislava III., prednostom MÚ Bratislava-Nové Mesto (1990 – 1991), poslancom a členom komisie kultúry MZ hl. m. SR Bratislava (1990 – 1994, 1999 – 2002) a volebným manažérom (1990 – 1994). Od r. 1995 je šéfredaktorom časopisu pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti Národná osveta. Poéziu uverejňoval v literárnych periodikách (Nové slovo mladých, Romboid, Slovenské pohľady, Literárny týždenník). Debutoval vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov básnickou zbierkou Odrieknutý svet (2001) s cyklami Jediný život (1978 – 1983), Kúsok zeme (1984 – 1991), Človek medzi ľuďmi (1992 – 2000). Spoluprekladateľ výberu z 5 zbierok srbského básnika V. Popu Stratená červená čižmička (1987, s M. Herkom), editor zborníka Literárneho klubu pri V-klube Mladá tvorba osemdesiatych rokov (1990), spoluautor Slovníka nárečia stredoslovenského liptovskosliačskeho (1997, s K. Ondrejkom), autor kultúrnohistorických charakteristík krajov SR Kultúra v krajoch Slovenska (1998), zostavovateľ a spoluautor vedecko-popularizačnej monografie obce Komjatice 1256 – 2006 (2008, s Ing. V. Vrabcovou a kol.). Autor vyše 200 článkov o miestnej, regionálnej kultúre, záujmovej umeleckej činnosti, ľudovej kultúre a kultúrnej histórii. Nositeľ Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky za veľmi dobré pracovné výsledky a dlhoročný osobný vklad do slovenskej kultúry a umenia (1988).