Viktor Krupa

23. 12. 1936
Nové Mesto nad Váhom
R. 1947 – 54 študoval na strednej škole v Novom Meste nad Váhom, 1954 – 59 ruštinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1960 – 61 redaktor vo vydavateľstve Mladé letá, 1961 – 82 pracovník Kabinetu orientalistiky SAV, 1982 – 90 Literárnovedného ústavu SAV, od r. 1990 riaditeľ Kabinetu orientalistiky SAV v Bratislave. Medzinárodne uznávaný jazykovedec a orientalista, ktorý publikoval množstvo štúdií v domácich i… Čítať ďalej