Foto © Peter Procházka

Vladimír Rastislav Gogár

3. 11. 1964
Myjava
Žáner:
próza
Vladimír Rastislav GOGÁR r. 1986 – 91 študoval filmovú scenáristiku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Na sklonku r. 1989 bol dramaturgom Nezávislého študentského vysielania P-3, do 1991 pracoval v Slov. filmovej tvorbe, od 1991 bez trvalého zamestnania, žije v Bratislave. Poéziu a prózu publikoval časopisecky v Tvorbe T, Romboide, Dotykoch, RAK-u, Pulze a Kalligrame. Debutoval zbierkou poviedok Krajina démonov (1996). Autor kníh Priestor pomsty (1999), Buddhove polia (2003) a troch nezrealizovaných filmových scenárov. Čítať ďalej