Zdenko Ďuriška

Ružomberok
Žáner:
literatúra faktu
Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, potom bol pracovníkom Matice slov. Od r. 1990 pôsobí v Národnom biografickom ústave SNK v Martine. Autor publikácií Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti (2007), Medzi mlynmi a bankami. Dejiny rodu Makovickovcov (2007). Venuje sa výskumu dejín významných slovenských rodov. Podieľal sa na tvorbe viacerých slovníkov a encyklopédií.   Čítať ďalej