17. dielňa prekladateľov dramatickej tvorby z nemčiny

Medzinárodný divadelný inštitút (ITI Deutschland) spolu s Mülheimským festivalom ,,Stücke“ pozýva prekladateľov dramatickej tvorby v nemeckom jazyku na pracovnú dielňu, ktorá sa uskutoční v čase od 29. mája do 7. júna 2015.

Cieľom pracovného stretnutia je ďalšie vzdelávanie prekladateľov v oblasti prekladu dramatickej tvorby a s tým spojená podpora novej dramatickej tvorby a jej prístup k uvádzaniu v iných jazykoch prostredníctvom prekladu.

Ťažiskom stretnutia je práca prekladateľov na zvolených textoch a vzájomná výmena skúseností s kolegami a autormi. Účastníci zažijú aktuálne texty súčasných nemeckých autorov nielen v literárnej, ale aj v scénickej podobe. Takto vzniknú impulzy pre preklad a neskôr možno aj inscenovanie na scénach v krajinách, odkiaľ prekladatelia pochádzajú.

Popritom sa budú realizovať rôzne podujatia za účelom lepšieho pochopenia kultúrneho a politického zázemia vzniku divadelných hier a súčasného nemeckého divadla (diskusie s publikom po uvedení hier, rozhovory s autormi, vydavateľmi a režisérmi).

Pozvanie je adresované profesionálnym prekladateľov dramatickej tvorby, ktorí prekladajú z nemeckého do svojho materinského jazyka a úzko spolupracujú s divadlami svojej krajiny. Pozývame 10 prekladateľov rôznych národností, pričom môžeme prijať vždy len jedného prekladateľa do toho-ktorého cieľového jazyka.

Pracovný jazyk: Nemecký

Vedúci seminára: Dr. Barbara Christ

Vedúci prekladateľskej dielne: Andrea Zagorski

Účasť na pracovnej dielni je bezplatná. Usporiadatelia hradia náklady na pobyt (ubytovanie a vreckové) a návštevu divadelných predstavení. Cestovné náklady neuhrádzajú, ale radi pomôžu, ak prekladateľ požiada o príspevok na cestovné alebo o štipendium.

Žiadosti posielajte mailom spolu so životopisom a údajmi o svojom odbornom zázemí do 15. februára 2015 na adresu:

Internationales Theaterinstitut Deutschland

Frau Andrea Zagorski:
a.zagorski@iti-germany.de