Slávnostnou akadémiou 21. marca si Štátna vedecká knižnica pripomenula 85. výročie založenia svojej predchodkyne, Mestskej verejnej knižnice, ktorú otvorili 20. marca 1926, a 40. výročie pridelenia štatútu Štátnej vedeckej knižnice.

V týždni od 28. marca do 1. apríla ŠVK pripravila pre verejnosť zaujímavé podujatia ako súčasť programu 12. ročníka Týždňa slovenských knižníc a 15. ročníka Literárnej Banskej Bystrice, venovaného pamiatke Mikuláša Kováča. Tento rok sa nesie v znamení 100. výročia narodenia banskobystrického rodáka Jána Cikkera, ktorého skladby odzneli počas osláv výročia knižnice.

Výročiu bola venovaná aj výstava Knižnica v dokumentoch (18. – 22. marca), pripomenula jej históriu, architektonické skvosty, edičnú činnosť, štatistiky, spoluprácu s inými knižnicami, významné návštevy, ale aj Literárne a hudobné múzeum.

V týždni osláv sa uskutočnili vyhodnotenia 19. ročníka súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2011 a Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2010. Ide o prestížnu súťaž pripravenú v spolupráci Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. Najkrajšie kalendáre si mohli návštevníci pozrieť do 13. apríla.

ŠVK bola hostiteľkou 11. ročníka odborného seminára pre pracovníkov knižníc s medzinárodnou účasťou Virtuálna knižnica – knižnica tretieho tisícročia, ktorý sa uskutočnil 22. marca. Jeho spoluorganizátormi boli Spolok slovenských knihovníkov a Goethe-Institut v Bratislave. Na seminári vystúpili s príspevkami odborníci zo Slovenska, Čiech, Poľska, Nemecka a USA. Dušan Katuščák zo Slovenskej národnej knižnice v Martine predstavil Národný projekt Digitálnej knižnice a digitálny archív, ktorého cieľom je digitalizácia všetkých slovacikálnych dokumentov a všeobecné sprístupnenie písomného kultúrneho a vedeckého dedičstva. Lenka Málková zo Študijnej a vedeckej knižnice v Hradci Králové prezentovala virtuálny prístup k službám a dokumentom pre používateľov knižnice v Hradci Králové a doplnky on-line katalógu (naskenované obálky a obsahy kníh, ako aj odporúčania čitateľov, ktoré dnes používatelia českých knižníc majú možnosť využiť). Kateřina Vojířová z Mestskej knižnice v Prahe hovorila o projektoch elektronického publikovania diel českých klasikov v Mestskej knižnici. Marcus Rahm z Mestskej knižnice v Drážďanoch poukázal na stúpajúci trend spájania knižníc s múzeami, galériami a inými pamäťovými inštitúciami, čím vzniká systém komplexných databáz prezentujúcich kultúrne dedičstvo jednotlivých národov. Martin Vojnar zo spoločnosti Multidata, s. r. o., sídliacej v Pra he zaujal príspevkom o discovery systémoch, teda o vyhľadávaní novej generácie. Sheila McAlister z univerzity v Georgii predstavila projekt tamojšej digitálnej knižnice, ktorý získal v USA mnohé ocenenia. Denisa Krajčírová zo Slovenskej národnej knižnice v Martine poukázala na stúpajúci trend a význam prezentácie knižníc na sociálnej sieti Facebook. Seminár tak poskytol širší pohľadu na nové trendy v knižnej praxi s dôrazom na knižné služby. Príspevky, ktoré odzneli na seminári, budú uverejnené v zborníku.

85. výročiu ŠVK v Banskej Bystrici je venované aj mimoriadne číslo Knižničných novín.