Alena Sabuchová je štvrtou laureátkou ceny René

Päťka, z ktorej sa študenti tešia, odhalila svoju jednotku: je ňou román Šeptuchy

Študenti ocenili literárnu kvalitu aj tematickú blízkosť

V živom vysielaní Rádia Devín v utorok 30. marca zástupca študentov Martin Bednárik vyhlásil výsledok tajného hlasovania delegátov a delegátok z predchádzajúceho dňa. Pätnásť hlasujúcich vybralo román Aleny Sabuchovej Šeptuchy (Artforum 2019) ako najreprezentatívnejšieho zástupcu preferencií stredoškolákov a stredoškoláčok a tak sa spisovateľka stala štvrtou laureátkou ceny René - Anasoft litera gymnazistov. Na vyhlásení sa zúčastnili iniciátorka ceny René a moderátorka záverečnej debaty Miroslava Vallová a Zuzana Belková, ktorá bola členkou poroty Anasoft litera v minulom ročníku. Cenu udeľujú študentky a študenti od roku 2017 jednej z piatich nominovaných kníh, ktoré pre nich vyberú práve členovia poroty Anasoft litera. V roku 2020 bola porota v zložení Zuzana Belková, Peter F. ‘Rius JílekLubomír Machala, Michal Jareš a Dado Nagy.

Päťka CR bola vyhlásená 20. mája 2020. Študenti čítali román Petra Balka Østrov (KK Bagala 2019),  Les prízrakov (Vydavateľstvo SLOVART 2019) Juraja Červenáka, kniha Mariany Čengel Solčanskej Jánošík (IKAR 2019), Čepiec (Vydavateľstvo SLOVART 2019) Kataríny Kucbelovej Šeptuchy. O knihe, ktorá je nakoniec víťaznou, porotca Lubomír Machala vtedy povedal: „Šeptuchy žijú v Podlasí, teda na pomedzí Poľska a Bieloruska, a sú to ženy, ktoré choroby a všeličo iné vyháňajú, zaháňajú či priťahujú tichým zariekaním a ďalšími rituálnymi praktikami. Alena Sabuchová vo svojej druhej próze predkladá čitateľovi osobitú zmes slovesných obrazov zo súčasného života na dedine, kde sa prelínajú technologické vymoženosti a stigmy modernej civilizácie (autá, mobily atď.) s archaickými zvykmi aj magickými rituálmi. A tiež rozpráva príbeh dospievania, alebo ak chcete, zrenia dvoch dievčat: Doroty, hrobárovej dcéry, a jej priateľky, ktorá to celé rozpráva. Jazykom a spôsobom, ktorý pobaví, ale aj zamrazí.“

O tom, ako sa veľmi tento online ročník líšil od predchádzajúcich sa počas vyhlásenia vyjadrila aj pedagogička Alena Klindová, ktorá učí na Súkromnej škole umeleckého priemyslu filmovej v Košiciach a tam koordinuje cenu René.  Pedagogička sa vyjadrila o pozitívach projektu: "Študenti mali čas sa k niektorým knihám vrátiť viackrát, po rozhovore či besede sa priznali, že siahli po knihe aj druhýkrát. Myslím, že to bolo pozitívom predĺženého ročníka. Knihy navyše ostávajú v školskej knižnici, spontánne sa o nich rozprávame aj na chodbe, na hodinách, a to vnímajú aj žiaci, ktorí nie sú priamo zapojení do ceny René."

K slovu sa dostala aj poctená čerstvá laureátka Alena Sabuchová, ktorá za svoju druhú knihu už získala aj ocenenie Anasoft litera či Cenu Jána Johanidesa: "Mala som pred online besedami rešpekt a bála som sa, že anonymita online priestoru sa ľuďom dovolí zaň skryť, ale keď sme besedy rozbehli, tak som pochopila, že sú na ne pripojení mladí ľudia, ktorí sa neboja pýtať aj osobné otázky a zdieľať svoje názory." Záznam z vyhlásenia nájdete na webe Rádia Devín. Laureátka dostane aj sošku Reného od akademického sochára Pavla Dubinu

 

Príliš dlhý ročník

Školy boli na jeseň kvôli opatreniam zatvorené, kultúrne podujatia sa nemohli konať, a preto sa celý štvrtý ročnník Ceny René - Anasoft litera gymnazistov nemohol uzavrieť už v kalendárnom roku 2020. Besedy na školách sa v predošlých ročníkoch konali v priebehu októbra a novembra a v decembri sa na podujatí Autoriáda v Novej Cvernovke tradične vyhlasoval laureát alebo laureátka ocenenia. Tomuto slávnostnému vyhláseniu predchádzala diskusia delegátov a delegátok jednotlivých škôl, ktorá sa dá považovať za vrchol celého projektu. Na diskusii každý zástupca či zástupkyňa školy predostrie svoje názory na titul, ktorý ich škola v internom hlasovaní zvolila za víťaza. Študenti a študentky potom diskutujú o literárnych kvalitách jednotlivých kníh a v tajnom hlasovaní vyberú víťaza či víťazku.

Štvrtý ročník Ceny René bol však iný. V máji boli na 23 zapojených stredných škôl a gymnázií zaslané balíčky kníh, ktoré mali možnosť študenti a študentky čítať celé leto. V jeseni sme im vďaka spolupráci s MartinusomDibukom a jednotlivými vydavateľstvami nominovaných titulov (KK Bagala, Slovart, Artforum, Ikar) zaslali kódy na stiahnutie elektronických verzií kníh, aby mohli čítať doma.  Besedy sa presunuli na začiatok roka 2021, jedna sa však konala ešte pred Vianocami, 17. decembra. Všetky podujatia sa konali online, spolu ich bolo 20 a predstavili sa na nich iba Peter Balko, Alena Sabuchová a Mariana Čengel Solčanská. Ich virtuálne návštevy jednotlivých škôl sa stretli s pozitívnymi ohlasmi, niektoré trvali takmer tri hodiny a študentky a študenti sa aktívne zapájali a s autormi diskutovali. Všetky články z besied nájdete v profile ceny René na webe LIC

Záverečná diskusia delegátov sa nekonala naživo, ale tiež online cez nástroj Zoom, v pondelok 29. marca. Zúčastnili sa jej študenti a študentky takmer všetkých zapojených škôl, pripojili sa aj pedagógovia a pedagogičky. Moderátorky Zuzana Belková a Miroslava Vallová zhodnotili celú cenu a jej priebeh, potom vyzvali všetkých študentov, aby sa vyjadrili k favoritom a doplňujúcimi otázkami ich nabádali k tomu, aby lobovali za svojich vytúžených víťazov. V druhom kole názorov študenti vyjadrili svoje sympatie k jednému z dvoch titulov, ktoré sa aj podľa hlasovaní zo všetkých škôl ocitli na najvyšších priečkach. V tajnom hlasovaní cez link, ktorí dostali do chatu iba delegáti, potom vybrali víťazný titul v pomere 9:6. Na tomto odkaze si môžete pozrieť viac printscreenov z tejto besedy

 

Čítať má zmysel

Literárna cena René podporuje čítanie mladých, ich záujem o knihy a najmä kvalitnú súčasnú literatúru. Udeľujú ju študenti vybraných gymnázií a stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera.

Laureáti predošlých ročníkov sú Ivana Gibová za knihu barbora, boch a katarzia, Daniel Majling za zbierku poviedok Ruzká klazikaVáclav Kostelanski s knihou Virtuóz.  

Organizátori Literárne informačné centrum a Anasoft litera ďakujú sponzorom: Fondu na podporu umenia, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Nadácii Tatra banky, Rádiu Devín a ďalším za to, že podporujú čítanie mladých. 

Zoznam zapojených škôl: Spojená škola - Gymnázium J. Hronca, Bratislava / Gymnázium Metodova, Bratislava / Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Bratislava / Stredná odborná škola pedagogická, Modra / Gymnázium Senecká 2, Pezinok / Gymnázium Jána Hollého, Trnava / Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica / Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany / Gymnázium Školská 1232/26, Vráble / Gymnázium Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany / Gymnázium Školská 234/8, Považská Bystrica / Gymnázium bilingválne, Žilina / Gymnázium Kukučínova, Poprad / Stredná odborná škola pedagogická, Levoča / Gymnázium svätej Moniky, Prešov / Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy, Lučenec / Gymnázium M. R. Štefánika, Košice / Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice / Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Košice 

 

 

  • Alena Sabuchová je štvrtou laureátkou ceny René - 0
  • Alena Sabuchová je štvrtou laureátkou ceny René - 1
  • Alena Sabuchová je štvrtou laureátkou ceny René - 2
  • Alena Sabuchová je štvrtou laureátkou ceny René - 3
  • Alena Sabuchová je štvrtou laureátkou ceny René - 4
  • Alena Sabuchová je štvrtou laureátkou ceny René - 5
  • Alena Sabuchová je štvrtou laureátkou ceny René - 6