André Ferenc na Vyšehradskom literárnom štipendiu

V mesiacoch september až november Bratislava hostí štyroch tvorcov v rámci Vyšehradského literárneho štipendia

Jedným z nich je André Ferenc, maďarský básnik, editor a prekladateľ z rumunčiny. Publikoval dve zbierky poézie, s prvou z nich vyhral cenu za najlepší debut Rumunskej únie spisovateľov. Bol editorom literárneho časopisu Helikon, prezidentom literárneho krúžku Györgya Brettera a jedným zo zakladateľov série literárnych podujatí v Hervay Klube. Prekladá poéziu z rumunčiny a angličtiny. V súčasnosti pracuje ako zástupca editora vo vydavateľstve Erdélyi Híradó. Je organizátorom literárnych podujatí a vystúpení slam poetry. Za svoju prácu získal niekoľko literárnych ocenení, v roku 2021 mu bola udelená cena poroty literárneho festivalu PesText za báseň Phosphorus and sweat.

André počas rezidenčného pobytu pracuje na rukopise o minoritách a majoritách, prekladá a tiež navštevuje rôznorodé literárne podujatia v Bratislave plné inšpiratívnych ľudí, kde sa zoznamuje so súčasnými slovenskými autormi.