Máj v znamení literárnej tvorby pre deti

Spomeňte si na detstvo. Na to, „ako nám rodičia čítali rozprávky a, aby bol príbeh plastickejší, menili hlasy jednotli­vých postáv. Kráľ mal hlas hrubý, ježibaba škrekľavý a Janko s Marienkou tichý a vy­strašený. V našej mysli sa k týmto hlasom pridávali tváre a len vďaka zvuku sa pred nami začal objavovať nádherný a pestrý svet,“ píše v bulletine festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok 2016.

Jeho IX. ročník sa konal 17. – 20. mája v Piešťanoch a popri bohatom programe sa udeľovali i ceny. Okrem Ceny Zázračný oriešok 2016 a zvláštnej Ceny RTVS 2016 sa udeľovala i zvláštna cena partnera festivalu, Literárneho informačného centra – Cena Márie Ďuríčkovej. Riaditeľka LIC Miroslava Vallová ju udelila Jánovi Uličianskemu za významný prínos vo vývoji modernej autorskej rozprávky, za detailnú jazykovú virtuozitu, za majstrovskú synchronizáciu umeleckého jazyka s kontextuálnymi prvkami súčasného sveta a zákonitosťami detskej logiky, za inteligentné a kultivované literárne dobrodružstvá so všeobecne platnou ľudskou pointou.

Usporiadatelia festivalu sú Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany, Rozhlas a televízia Slovenska. 

Ešte dlhšiu históriu má festival Dni detskej knihy. Po 33 rokoch od svojho vzniku bola po prvýkrát jeho hostiteľom 3. – 5. mája knižnica v Bratislave – Miestna knižnica Petržalka, tradične v spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti a Slovenskou sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu (SK IBBY). Bilancia tohtoročného festivalu je obdivuhodná: 1077 účastníkov, 43 besied a workshopov s autormi a ilustrátormi na petržalských základných školách, materských školách a pobočkách Miestnej knižnice Petržalka. Deti mali možnosť stretnúť sa s autormi a ilustrátormi, ktorých knihy boli v posledných dvoch rokoch ocenené v súťaži Najlepšie a najkrajšie knihy jari, leta, jesene a zimy (organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre detia Slovenská sekcia IBBY). Kvalitu čítania si deti preverili na Čitateľskej olympiáde.

Aj celoslovenský seminár Na ceste k čitateľovi/s čitateľom bol zameraný na faktory, ktoré jeho kvalitu ovplyvňujú. Predstavili sa na ňom významné projekty na podporu čítania: Ihrisko čítania (OZ FANFÁRY), Mama, tata, čítajte s nami (OZ Múza), Rukavička (BIBIANA) a Projekt V.V.V.vstúp, vyber, vypožičaj (Miestna knižnica Petržalka). 

Viac než aktívne sa deťom venujú aj Kamila a Petr Kopsovci, autori metódy Životných máp, vo svete známej ako Kops' Method. Prostredníctvom nej riešia napríklad hyperaktivitu a poruchy pozornosti u detí, traumatické skúsenosti, šikanu. Zaoberajú sa tiež rozvodmi v rodinách či súrodeneckými nezhodami. Aj ich dve knižky Tiger robí uáá uáá… a Ako sa krotí tiger (obe Nakladateľstvo Edika v Albatros Media, preklad Ľuba Nguyenová Anhová) vychádzajú z tejto metódy. Prvá je zameraná na pochopenie a poznanie tigra skrytého v každom z nás, druhá čitateľa sprevádza konkrétnymi krokmi, ako s ním spolupracovať a skrotiť ho. Zaujímavosťou metódy Životných máp je, že prostredníctvom nej vedia Kopsovci už medzi 4. a 5. rokom dieťaťa odhaliť, kam bude smerovať jeho život, respektíve, či sa u neho vyvinie bulímia, alkoholizmus a podobne. Lektorov metódy majú Kopsovci po celom svete.

Spoločne o tom rozprávali v kníhkupectve Martinus na Obchodnej v Bratislave 4. mája, knižky pokrstila Adela Banášová tradične – šampanským.