Celoživotné dielo Pavla Straussa

Vydavateľstvo Michala Vaška a Občianske združenie Hlbiny pripravili v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave (9. decembra) prezentáciu prvých troch zväzkov zo zamýšľaného vydania celoživotného diela slovenského spisovateľa a lekára Pavla STRAUSSA (1912 – 1994). Editor tohto monumentálneho 10-zväzkového projektu prof. Július PAŠTEKA, ktorý ho označil ako Zobrané literárne a mysliteľské diela, prítomných podrobne oboznámil, ako sa súborné dielo rodilo a ako pokračuje. Hlavným iniciátorom jeho vydania je poslanec František MIKLOŠKO, priateľ rodiny Straussovcov. Keďže Pavol STRAUSS pre zložité životné peripetie na trikrát vstupoval do literatúry, ale neprestajne tvoril, časť jeho diela nebola publikovaná, ani usporiadaná, bolo treba všetok písomný materiál z jeho pozostalosti podrobne utriediť a chronologicky zoradiť, a tak pripraviť na vydanie. Navyše ako mimoriadne jazykovo vzdelaný začal písať v nemčine, prekladal z francúzštiny, tvoril v mnohých žánroch a široká bola aj oblasť jeho tematických záujmov – od hudby, literatúry, cez výtvarné umenie, medicínu až po náboženstvo. Ako úprimne veriaci konvertita katolík, talentovaný hudobník a agilný lekár si vždy zachoval vysoký morálny kredit, čo sa odzrkadľuje v celej jeho tvorbe. Editor Július Pašteka je rovnocenný partner Pavlovi Straussovi vo všetkých rovinách, a tak sa jeho dielo dostalo do tých najpovolanejších rúk. Z reflexií Pavla Straussa čítal riaditeľ Činohry SND Štefan Bučko, program uvádzal František Horn. Symbolická pre tretiu prezentáciu celoživotného diela Pavla Straussa v Bratislave v adventnom čase, ktorá sa konala po Nitre, kde zomrel a je pochovaný, a po Liptovskom Mikuláši, kde sa narodil a vyrastal, bola účasť jeho vnučky Kataríny NIKITIN STRAUSS, očakávajúcej ďalšieho pokračovateľa rodu.

–báb–