Cena Bibliotéky 2009

Cena Bibliotéky sa prvý raz udeľovala na 15. ročníku medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka roku 2007. Odborná porota vyberá zo všetkých knižných diel vydaných v predošlom roku (próza, poézia, literatúra pre deti a mládež) od ženských autoriek desať titulov, z ktorých vzíde víťazná knižka a jej autorka, si na Bibliotéke prevezme cenu aj s finančnou prémiou.

Prvou laureátkou je Jana Juráňová za román Orodovnice, vlani Cenu Bibliotéky udelili Helene Dvořákovej za knihu poviedok Plaché rozkoše. Tento rok sa do finále dostali: Jana Beňová: Plán odprevádzania, Jana Bodnárová: Takmer neviditeľná, Etela Farkašová: Fragmenty, Mária Ferenčuhová: Princíp neistoty, Gabriela Futová: Dokonalá Klára, Mila Haugová: Miznutie anjelov, Daniela Kapitáňová: Vražda v Slopnej, Katarína Kucbelová: Malé veľké mesto, Viera Švenková: Rozmarné sebalásky a Alta Vášová: Ostrovy nepamäti. Laureátkou Ceny Bibliotéky 2009sa stala Etela Farkašová za knižku Fragmenty. Prevzala si ju z rúk predsedu poroty Alexandra Halvoníka a generálneho riaditeľ a. s. Incheba Alexandra Rozina.