Laureátom tejto ceny, ktorú od roku 1994 každé dva roky udeľuje Český PEN klub, sa stal prozaik, básnik a textár Pavel Šrut. Cena, dotovaná sumou 100 tisíc českých korún, je určená spisovateľom, ktorých dielo prispieva k upevneniu demokratic­kých a humanistických hodnôt. Jej prvý­mi laureátmi boli zahraniční autori Gün­ter Grass a Philip Roth, od roku 1996 už len českí spisovatelia: Arnošt Lustig, Jiří Kratochvil, Josef Topol, Ludvík Vaculík, Ladislav Smoček, Jiří Stránský, Václav Havel a Ivan Klíma. Pri odovzdávaní ceny tohtoročnému laureátovi bývalý predse­da (1993 – 2005) Českého PEN klubu Jiří Stránský v  laudáciu vyzdvihol: „V  čase, keď sa neplnoletí dorozumievajú pros­tredníctvom esemesiek, má Pavel Šrut neobyčajnú zásluhu na tom, že deťom vracia vzťah k  materčine.“ Pavel Šrut je popredný český autor pre deti, v  roku 2009 získal Magnesiu Literu za knižku Lichožrouti.