Cenu Poľského PEN Clubu za rok 2005 udelili slovenskému básnikovi, prekladateľovi a esejistovi Vlastimilovi Kovalčíkovi. Prebrala ju  dňa 27. 4. 2007 vo Zväze poľských literátov vo Varšave riaditeľka Slovenského inštitútu C. Kandráčová.

Cenu navrhol a diplom za preklady poľskej poézie a zbližovanie slovenskej a poľskej kultúry podpísal prof. Wladyslaw Bartoszewski, bývalý minister zahraničných vecí Poľskej republiky. Laudatio laureátovi napísal a  predniesol poľský spisovateľ, básnik a priateľ oceneného, bývalý riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave Marian Grzeszczak.

Riaditeľka Slovenského inštitútu na slávnosti s medzinárodnou účasťou poďakovala za ocenenie v mene laureáta i v mene zastupiteľského úradu a v mene inštitútu, kde V. Kovalčík často vystupoval v literárnych programoch prezentujúcich slovenskú poéziu. Potom  z knihy veršov V. Kovalčíka Klucz światła predniesla záverečné pasáže a autorove úvahy o prekladoch poézie. (Knihu vydalo v r. 1998 Vydavateľstvo Spolku Slovákov v Krakove.)

Informáciu poskytla Cecília Kandráčová, riaditeľka Slovenského inštútu vo Varšave.